Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Потенціал і розвиток підприємства (кафедра економіки підприємств)

Мета науки: полягає у засвоєнні  понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів, а також знань про закономірності, принципи і особливості формування, розвитку та конкурентоспроможності потенціалу сучасних підприємств як збалансованого інтегрованого утворення.

Завдання науки: оволодіння новітніми засобами ефективного формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання, знаннями і практичними навичками оціночної діяльності як необхідної складової раціонального управління розвитком потенціалу підприємства.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-аналізувати використання ресурсів, оцінювати складові потенціалу підприємства;

-оцінювати доцільність залучення ресурсів у виробництво;

-виявляти та обчислювати можливості оптимізації матеріальних потоків підприємства;

-ідентифікувати модифікацію та вид вартості в процесі оцінювання;

-оцінювати окремі складові цілісного майнового комплексу за допомоги доходного, майнового та ринкового методичних підходів;

-відстежувати та контролювати рівень планових параметрів, використання ресурсів підприємства, його витрат;

-обґрунтовувати параметри напрямків розвитку підприємства, опрацьовувати економічні характеристики шляхів їх реалізації.

Остання редакція: 05.02.16