Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тренінг-курс «Start-up:Створення та функціонування»

Мета науки: надання студентамсистемитеоретичних знань і прикладних навичокззапочаткування та організації функціонування start-up.

Завдання науки:  сформувати у студентів компетенцій, достатніх для виконання комплексних завдань зі створенняінноваційного формату підприємницької  діяльності (start-up) та управління розвитком новоствореного підприємства.

Результати навчання:

За умов успішного опанування дисципліни студент зможе:

 • генерувати креатині ідеї;
 • оцінювати та обирати інноваційні ідеї для реалізації в форматі start-up ;
 • формувати команду проекту;
 • будувати партнерські зв’язки та проводити ділові переговори;
 • обирати ефективні форми залучення капіталу;
 • відстоювати свої інтереси бізнесу перед інвесторами;
 • презентувати бізнес-ідеї  інвесторам, постачальникам, споживачам;
 • правильно обирати цільову аудиторію та засоби комунікацій;
 • просувати проект в мережі Інтернет;
 • формувати програми соціальної відповідальностіта лояльності  start-up.
Остання редакція: 08.02.16

Публікаціі з предмету

 • Start-up:створення та функціонування (1.3 MB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни«Start-up : створення та функціонування »13 Жовтня 2015 р.