Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тренінг-курс Створення власного бізнесу

Мета науки: є підняття у слухачів підприємницького духу, формування сучасного економічного мислення і системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання, з метою формування навичок для відкриття власного бізнесу, прогнозування і планування економічних показників, розробки економічної стратегії розвитку з урахуванням соціально-економічних аспектів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, необхідних для обґрунтування господарських рішень з метою створення та розвитку власного бізнесу.

 Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-   виділяти ключові фактори успіху розвитку лідируючих позицій бізнесу, формувати планшет особистості підприємця-лідера, виділяти стилі та принципи управління;

-  визначати основні етапи процесу створення підприємства, а також формулювати бізнес-ідею, місію та цілі компанії;

-  розрізняти організаційно-правові форми підприємств, робити обґрунтований вибір напрямків діяльності;

-  розробляти плани розвитку підприємства та інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків;

-  аналізувати та оцінювати ефективність використання персоналу, основного, оборотного і інтелектуального капіталу, інвестиційних ресурсів, визначати види інноваційної діяльності;

-  обґрунтовувати загальні тактичні і стратегічні управлінські рішення за різними аспектами господарської діяльності компанії;

-  проводити бізнес-діагностику та визначати результативність діяльності суб'єктів господарювання;

-  оцінювати рівень ризиків та економічної безпеки компанії;

-  визначати напрями і обґрунтовувати загальний механізм здійснення соціальної відповідальності ведення успішного бізнесу.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету