Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління вартістю підприємства

Мета науки: полягає вопануванні теорії, оволодінні змістом управлінських процесів, ознайомленні з передовим досвідом іноземних і вітчизняних суб’єктів господарювання щодо прийняття рішень з менеджменту вартості підприємства.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-     досліджуватипроцесиуправління вартістю підприємств на фондовому ринку;

-     здійснювати економічне оцінювання вартості підприємств на основі обґрунтованої системи показників;

-     розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо раціоналізації грошового потоку;

-     організовувати проведення загальних зборів акціонерів;

-     економічно обґрунтовувати управлінські рішення щодо залучення інвестицій у підприємство з фондового ринку;

-     оцінювати доцільність емісії цінних паперів різних видів;

-     обирати найбільш ефективну дивідендну політику для підприємства;

-     управляти структурними підрозділами — центрами формування вартості підприємства;

-     складати і обґрунтовувати плани санації, спрямовані на відновлення вартості підприємства.

Остання редакція: 14.03.16

Публікаціі з предмету