Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Захищені дисертації

ПІБ

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Фещенко Валентина Михайлівна

«Економічна думка України про становлення і розвиток ринкових відносин (друга половина ХІХ - початок ХХ століття)»

Супрун Наталія Анатоліївна

«Вітчизняна модель корпоративного управління: інституційно-еволюційний аналіз»

 

 

ПІБ

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук

Чуткий Андрій Іванович

«Київський комерційний інститут (1906 - 1920 рр.): становлення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичної історії України»

 

ПІБ

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Воробйова Людмила Василівна

«Українська школа фізичної економії»

Бахтарі Емал Аюбович

«Роль теореми Коуза в становленні нового інституціоналізму в другій половині ХХ ст.»

Тимченко Юлія Вікторівна

«Кооперативні організації в господарській системі України в період НЕПу»

Кудласевич Ольга Миколаївна

 «Формування концептуальних засад теорії підприємництва в українській економічній думці другої половини ХІХ - початку ХХ ст.»

Мордас Ірина Василівна

 «Внесок учених Київського національного економічного університету у розвиток економічної науки в Україні (перша третина ХХ ст.)»

Чернятевич Ярослава Василівна

«Становлення економічних суб’єктів ринкової економічної системи в Західній Європі (друга половина ХVІІ - перша половина ХІХ ст.)»

Колядич Олександр Іванович

«Інститути соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст.»

Станкевич Юлія Юріївна

«Домогосподарство в ринковій економічній системі та його відображення у світовій економічній думці ХХ століття»

Журман Сергій Миколайович

«Ґенеза ремесла в господарській системі Лівобережної України в ХVІІ - ХVІІІ століттях»

Опанасенко Володимир Михайлович

«Господарська мотивація в економічній системі України другої половини ХІХ - початок ХХ ст. та її відображення в економічній думці»

Проскуріна Марія Олегівна

«Розвиток теорії циклічності в світовій економічній думці другої половини ХХ - початку ХХІ ст.»

Жила Тетяна Валеріївна

«Становлення соціального напряму в українській економічній думці (кінець ХІХ - початок ХХ століття)»

Лопух Ксенія Володимирівна

«Еволюція монетаризма в останній третині ХХ ст. - на початку ХХІ ст.»

Кондрат Олександр Борисович

«Теорія господарства у науковій спадщині С.М. Булгакова»

Полюсевич Юлія Геннадіївна

 

Волкова Олена Михайлівна

 

Курбет Олександра Петрівна

 

«Господарство України у працях економістів українського зарубіжжя (20 - 80-ті роки ХХ століття)»

"Генезис економічних функцій національних держав та форми їх реалізації в країнах Західної цивілізації (друга половина ХVІІ - 60-ті рр. ХІХ століття)"

"Формування та еволюція теоретико-методологічних засад Київської політекономічної школи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)"

 

Остання редакція: 21.09.17