Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Антикризове управління

Остання редакція: 22.11.19

Публікаціі з предмету

  • Антикризове управління 071 (334 KB)Методичні  матеріали з вивчення  навчальної  дисципліни «Антикризове управління» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит»22 Листопада 2019 р.
  • Антикризове управління 075 (333 KB)Методичні  матеріали з вивчення  навчальної  дисципліни «Антикризове управління» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг»22 Листопада 2019 р.