Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація операційної діяльності підприємства (К-ра менеджменту)

Остання редакція: 22.11.19

Публікаціі з предмету

  • Організація операційної діяльності підприємства (353 KB)Методичні  матеріали з вивчення  навчальної  дисципліни «Організація операційної діяльності підприємства» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка підприємства»22 Листопада 2019 р.