Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інноваційний менеджмент

Мета: формування відповідного світогляду у студентів щодо  закономірностей розробки та впровадження нововведень як засобу економічного розвитку підприємств. 
Завдання: розкриття сутності основних категорій, інструментів, функцій, методів та засобів інноваційного менеджменту; формування умінь практичного використання в управлінні організацією теоретичних та методичних основ інноваційного менеджменту.
Предмет: принципи, методи та інструменти ефективною розробкою та комерціалізацією інновацій; методологія розробки  управління інноваційним розвитком підприємств і організацій.
Зміст дисципліни розкривається в темах: 1) Сутність інновацій та їх класифікація; 2) Інновації в теоріях економічного та суспільного розвитку; 3) Інноваційний процес: характеристика складових та забезпечення; 4)Інноваційний менеджмент в системі управління; 5) Державне регулювання інноваційної діяльності; 6)Організаційні форми забезпечення розвитку інноваційної діяльності; 7)Підприємство як суб’єкт реалізації нововведень; 8) Прогнозування і планування інноваційної діяльності підприємств; 9) Організаційні аспекти інноваційної діяльності підприємств; 10) Управління інноваційними проектами; 11) Мотивація працівників до здійснення інноваційної діяльності; 12) Оцінка  ефективності інноваційної діяльності. Паспорт:

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_D086nnovacD196jnij_mzhm.doc

Остання редакція: 29.12.15

Публікаціі з предмету

  • Інноваційний менеджмент (720 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Інноваційний менеджмент»08 Грудня 2017 р.
  • Інноваційний менеджмент (109.5 KB)паспортз науки «Інноваційний менеджмент»09 Вересня 2016 р.