Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Комплексний тренінг

Головною метою «Комплексного тренінгу» є формування у студентів навичок прийняття послідовних управлінських рішень щодо забезпечення ефективного функціонування сучасного підприємства в динамічному конкурентному середовищі.

Серед завдань тренінгу є: систематизація та закріплення теоретичних знань з низки дисциплін економічного та управлінського спрямування; поглиблення розуміння взаємозв’язку та взаємовпливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності бізнес-організації на її результати; опанування різних моделей прийняття управлінських рішень; формування навичок розробки та обґрунтування як стратегічних так і тактичних управлінських рішень; формування аналітичних навичок обробки великої кількості управлінської інформації з визначенням критичних факторів впливу на ситуацію прийняття рішення; напрацювання навичок оптимізації результату діяльності компанії з огляду на прийняття комплексу взаємопов’язаних управлінських рішень; формування діагностичних навичок щодо причин виникнення позитивних або від’ємних результатів діяльності компанії; напрацювання принципово важливої навички командної роботи, яка є не лише об’єктивно необхідною для будь-якого фахівця, а й однією з найбільш запитаних з боку роботодавців.

Предметом тренінгу є процес прийняття управлінських рішень щодо діяльності підприємства, що працює в конкурентному середовищі.

Навчальний тренінг-курс носить міждисциплінарний характер та виступає завершальним етапом у підготовці бакалаврівз менеджменту. В рамках тренінгу студенти набувають практичних навичокпо застосуванню отриманих теоретичних знань з таких дисциплін: «Основи менеджменту», «Операційний менеджмент», «Управління конкурентоспроможністю», «Антикризове управління», «Організація управління промисловим підприємством», «Маркетинг», «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік», «Фінанси».

Остання редакція: 26.05.16