Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління корпораціями (АТ)

Мета: формування знань та навичок здійснення ефективного корпоративного управління та контролю; дослідження середовища АТ як «середовища інтересів»;  застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління у корпораціях різного типу; взаємоузгодження діяльності органів управління АТ; здійснення оцінки ефективності корпоративного управління; формування систем стратегічного управління корпораціями. 

Завдання: розкриття теоретичних основ корпоративного управління; викладення методики використання базових інструментів економічного та організаційного механізмів корпоративного управління; характеристика особливостей управління розвитком корпорацій.

Предмет: загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; характеристику основних елементів організаційного та економічного механізмів управління утвореннями корпоративного типу, загальні та специфічні підходи до формування систем стратегічного управління корпораціями та забезпечення їх ефективного функціонування.

Зміст дисципліни розкривається у темах:

1. Передумови формування корпоративної форми організації бізнесу
2. Сутність корпоративного управління
3. Середовище функціонування корпорацій (АТ)
4. Акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління
5. Організаційний механізм управління АТ
6. Економічний механізм управління корпорацією
7. Управління корпоративним капіталом
8. Корпоративний контроль
9. Стратегічне управління корпораціями (АТ)
10. Ефективність корпоративного управління

Паспорт:

 

Остання редакція: 13.09.16

Публікаціі з предмету