Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління власністю

Дисципліна «УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ»

Мета:надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо формування та розпорядження власністю суб’єктівгосподарювання, а також навичок з адміністрування та контролю за використанням власності.

Завдання:

·     розкриття сутності категорії «власність» в контексті сучасної  одноіменної парадигми;

·     викладення базових теоретичних положень управління власністю підприємств і організацій;

·     характеристика сучасного стану та проблем управління державною (комунальною) власністю в Україні та світі;

·     розкриття особливостей створення та функціонування підприємств різних форм власності ;

·     характеристика форм та механізмів розпорядженням власністю та їх правова регламентація;

·     характеристика інструментів інформування та контролю за використанням власності.

Предмет:процеси формування, розпорядження, адміністрування власністю підприємств і організацій  та контролю за використанням цієї власності.

Змістовні модулі:

Тема 1. Власність як об’єкт управління.

Тема 2. Базові теоретичні положення управління власністю.

Тема 3. Управління формуванням власності.

Тема 4. Управління розпорядженням власністю.

Тема 5. Адміністрування  та контроль за використанням власності.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету