Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організаційно-економічне проектування розвитку підприємства

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо проведення організаційно-економічного проектування розвитку підприємства

Завдання навчальної дисципліни :

-          опанування теоретично-методологічними та прикладними аспектами процесу організаційно-економічного проектування  розвитку підприємства;

-          формування у студентів  практичних навичок щодо  розробки  організаційно-економічних проектів, що забезпечують розвиток  підприємства 

Предмет організаційно-економічного проектування розвитку підприємства – процес організаційно- економічного проектування розвитку підприємства на основі  визначення концептуальних положень та  обгрунтування  проектів розвитку, оцінювання передумов, можливостей  та наслідків їх реалізації.

Паспорт:

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_Org-ek_proekt-ya_rozv_p-va.doc

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету