Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи підприємництва

Мета навчальної науки –формування студентами базових знань з питань теорії і практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин.

Завдання науки:

-         сформувати розуміння місця підприємництва в ринковій системі господарювання;

-         розкрити сутність підприємництва, принципи його ведення та сучасні форми його реалізації;

-         ознайомити із сучасним станом розвитку підприємництва та правового поля для його здійснення;

-         сформувати у студентів цілісне бачення проблематики  підприємницької діяльності та навички підприємницького мислення.

Предметом вивчення науки є дослідження сутності підприємництва як особливого виду економічної діяльності, типу господарської поведінки та специфічного фактору виробництва.

Паспорт:

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_Osnovi_pD196dpriD194mnictva.doc

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Основи підприємництва (312 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни  «Основи підприємництва»08 Грудня 2017 р.
  • Основи підприємництва (59 KB)паспорт дисципліни «Основи підприємництва»09 Вересня 2016 р.