Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Підприємництво і малий бізнес

         Предметом науки є закономірності формування, функціонування та розвитку малого бізнесу взагалі та малого бізнесу в Україні зокрема, а також процеси планування, обґрунтування та організації власної підприємницької справи.

          Метою викладання науки є:формування у студентів системи знань щодо сутності підприємництва та малого бізнесу, а також логіки процесу та змісту основних етапів створення власного бізнесу;усвідомлення студентами особливостей і характерних рис розвитку малого бізнесу в Україні;набуття практичних вмінь комплексного сприйняття проблем, що виникають в діяльності малих підприємств; розвиток навичок розробки та обґрунтування бізнес-плану.

Зазначені цілі визначають завдання вивчення даної науки:розкрити природу підприємництва та сутність категорій “малий бізнес” та “мале підприємництво” і з’ясувати їх роль в економіці;визначити переваги та недоліки малого бізнесу та виділити ключові фактори, що впливають на його розвиток;оцінити середовище, сучасний стан та тенденції розвитку малого бізнесу в Україні;усвідомити технологію створення власного бізнесу;опанувати методологію розробки бізнес-плану.

         Зміст дисципліни розкривається в темах: 1) «Сутнісна характеристика підприємництва»; 2) «Малий бізнес та тенденції його розвитку в Україні»; 3) «Середовище розвитку малого бізнесу»; 4) «Розробка плану реалізації підприємницької ідеї»; 5) «Реалізація проекту створення власного бізнесу»; 6) «Розробка концепції майбутнього бізнесу».

Паспорт:

 

Остання редакція: 29.12.15