Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління конкурентоспроможністю підприємства (К-ра Менеджменту)

Мета: формування системи знань про закономірності й особливості сучасної конкуренції та про систему, процес і функції управління конкурентоспроможністю підприємства.

Завдання: розкриття сутності теоретичних засад управлінняконкурентоспроможністю підприємства; формування вмінь дослідження стану конкуренції, аналізу й оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства; прищеплення навиків розроблення та практичного застосування стратегій підтримування та нарощування конкурентних переваг.

Предмет: принципи, методи й інструменти формування, підтримки та підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Введення до дисципліни “Управління конкурентоспро­можністю підприємства”. Тема 2. Основні поняття та генезис теорії конкуренції. Тема 3.Конкурентний контекст підприємства. Тема 4. Конкурентна відмінність підприємства. Тема 5. Система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства. Тема 6. Конкурентоспроможність товару та методи її оцінки. Тема 7. Конкурентна стратегія підприємства. Тема 8. Розроблення та забезпечення реалізації програм підвищення конкурентоспроможності. Тема 9. Вектори розвитку сучасного підприємства. Тема 10. Ситуаційне проектування конкурентної поведінки підприємства. Тема 11. Новітні бізнес-моделі та конкурентоспроможність підприємства.

Паспорт:

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_UpravlD196nnya_KSP.doc

Остання редакція: 29.12.15

Публікаціі з предмету

  • Управління конкурентоспроможністю підприємства (279 KB)Методичні  матеріали з вивчення  навчальної  дисципліни «Управління кокурентоспроможністю підприємства» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент бізнес-організацій»22 Листопада 2019 р.
  • Управління конкурентоспроможністю підприємства (92.5 KB)паспорт  науки «Управління конкурентоспроможністю підприємства»09 Вересня 2016 р.