Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інноватика

Мета навчальної дисципліни - отримання знань з основ теорії інноватики щодо сутності та особливостей інноваційних процесів, його складових та детермінант.

Завдання навчальної дисципліни:

·           надати уявлення про предмет інноватики як галузі наукового знання, а також основні етапи її становлення та розвитку;

·           висвітлити сучасні концепції інноваційного процесу та його детермінанти;

·           визначити особливості інноваційної діяльності, забезпечити розуміння результатів інноваційної діяльності, окреслити систему охорони та комерціалізації її результатів;

·           охарактеризувати структуру національної інноваційної системи та зміст державної інноваційної політики;

·           ознайомити з сучасними проблемами та тенденціями здійснення інноваційної діяльності в Україні в контексті світових тенденцій.              

Предмет навчальної дисципліни - інноваційний процес, його складові та детермінанти, форми та результати інноваційної діяльності; фактори, що визначають інноваційний розвиток економічних систем різного рівня, зміст державної інноваційної політики та результатів її реалізації в Україні.

Паспорт:

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_Innovatika.doc

 

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Інноватика (406.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Інноватика»08 Грудня 2017 р.
  • Інноватика (87 KB)паспорт дисципліни «Інноватика»09 Вересня 2016 р.