Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організаційний аналіз

Мета навчальної науки: формуваннясистеми знань щодо методів аналізу та діагностики організаційного потенціалу підприємств різного типу, для визначення можливих та необхідних станів їх організаційних елементів, що дозволяє забезпечити відповідну інформаційну базу для проектування (перепроектування) систем управління з метою підвищення їх гнучкості з позицій концепції організаційного розвитку та удосконалення.

Завдання науки:

-         Висвітлення теоретико – методологічних та прикладних аспектів організаційного аналізу та аудиту;

-         формування системи практичних навичок з основ організаційного аналізу в організаціях різного типу, їх методів, моделей та інструментів; набуття умінь планування та проведення організаційного аналізу, діагностики для проектування (перепроектування) систем управління;

-         розвиток здібностей до науково – дослідної роботи у сфері організаційного аналізу та аудиту систем управління організаціями.

Предмет організаційного аналізу: - це процес збору та обробки інформації про стан організаційних елементів підприємства та його системи управління, з метою визначення їх відповідності вимогам організаційно – правової форми, зовнішнього середовища, урахування галузевої специфіки функціонування та розвитку.

Паспорт:

 

Остання редакція: 01.06.20

Публікаціі з предмету

  • Організаційний аналіз (373.5 KB) методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Організаційний аналіз22 Листопада 2019 р.
  • Організаційний аналіз (64 KB)паспорт дисципліни «Організаційний аналіз»09 Вересня 2016 р.
  • Організаційний аналіз (дисципліна) (64 KB)паспорт з дисципліни «Організаційний аналіз»09 Вересня 2016 р.