Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародна студентська наукова конференція «МЕНЕДЖМЕНТ 2020: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 18 листопада 2020 року 17 Листопада 2020р.

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ! 

18 листопада 2020 року відбулась Міжнародна студентська наукова конференція

 «МЕНЕДЖМЕНТ 2020: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»,

Метою конференції стало обговорення актуальних проблем менеджменту в контексті сучасних глобальних соціально-економічних трендів.

До участі в роботі конференції долучилися студенти провідних закладів  Грузії, Румунії, Болгарії та України, а також кращі представники нашого Університету.

Всього подали тези доповідей більше 70 учасників.

Під час онлайн-обговорення заслухали презентації учасників від університетів-партнерів кафедри менеджменту - Ivane Javahishvili Tbilisi State University (Georgia), D. Tsenov Academy of Economics (Bulgaria),  Babeş-Bolyai University (Romania), Sulkhan-Saba Orbeliani University (Georgia), студентів КНЕУ імені Вадима Гетьмана, також відбувся цікавий науковий обмін думками. Програму конференції та збірник тез доповідей можна завантажити за відповідними посиланнями.

Із тематичними напрямами роботи конференції, можна  ознайомитись у Програмі конференції.

Із тезами доповідей по тематичним напрямам роботи конференції можна ознайомитись тут:

Секція 1. Сучасні концепції та інструментарій управління організацією 

Секція 2. Інновації в менеджменті 

Секція 3.Управління людськими ресурсами 

Секція 4. Зовнішні виклики менеджменту