Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Банщиков Петро Гаврилович

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 38 років
Біографія:

Освіта

1975 - закінчив з відзнакою Київський техніком радіоелектроніки (нині коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана) за спеціальністю "Обробка металів різанням" (диплом техніка-технолога Ш1 № 044730)

1979 - закінчив з відзнакою Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченко (нині ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана) за спеціальністю "Плануванання промисловості" (диплом спеціаліста Б-1 592989).

1986 - захистив кандидатської дисертації на тему: "Управління технічним розвитком підприємства на основі економічних нормативів" (диплом ЭК №023105). 

1993 - вчене звання доцента (атестат ДЦ №005045).

Працує в КНЕУ з 1982 року.

Організаційна робота

2001-2012 рр. - робота у складі акредитаційно-ліцензійних комісій МОН України.

з 2005 р. - голова Державної екзаменаційної комісії у Коледжі міжнародної торгівлі (м. Київ), та у Ржищівському будівельному коледжі.

2011-2019 р. - директор "Навчально-тренінгового центру економіки та управління підприємствами" при факультеті економіки та управління.

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:  "Мікроекономіка" (бакалавр, денна та дистанційна форми навчання), "Вступ до спеціальності" (дистанційна форма навчання), тренінг-курс "Управління підприємством з використанням інформаційно-аналітичних систем" (бакалавр), "Виробнича практика" (бакалавр), "Менеджмент" (бакалавр, денна, заочна та дистанційна форми навчання).

Розробник та співавтор 4 онлайн-курсів: 

Мікроекономіка (2016 р.)

Вступ до спеціальності (2018 р.)

Менеджмент (2020)

Міждисциплінарний тренінг (2020)

Наукова діяльність

Під науковим керівництвом Банщикова П.Г. захищено 3 дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

Буднік Олександр Дмитрович 

Оберемчук Валентина Феодосіївна

Коцюба Олексій Станіславович (2010 р.) - захистив кандидатську дисертацію на тему „Механізм та аналітико-інструментальні засоби забезпечення економічної стійкості підприємства” (за матеріалами поліграфічних підприємств України), спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Досвід організації та проведення наукових заходів

2013 р. — І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування» (ініціатор та член організаційного комітету).

Участь у міжнародних проектах

2015-2018 рр. - проект співпраці КНЕУ з нідерландською компанією Diamomd FMS (учасник від КНЕУ)

Публікації

Автор 3 монографій (у співавторстві), 12 навчально-методичних видань (у співавторстві, у т.ч. з грифом МОН), 21 наукових статей.

Відзнаки

2016 р. - Подяка Міністра освіти і науки України.

 

2016 р. - почесне звання "Заслужений працівник КНЕУ".

Авторські свідоцтва

  • Твір наукового характеру "Комп'ютерна програма "Sigam-market" ("Sigam-market")". – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45674 від 17.09.2012. Автори - Прохорович І.В., Банщиков П.Г., Гордієнко В.М.
  • Твір наукового характеру "Комп'ютерна програма бізнес-симуляція "ViAl+" ("ViAl+").– Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  Автори - Грищенко О.В., Паздрій В.Я., Банщиков П.Г.
  •  Твір наукового характеру "Методика проведення тренінгу "Формування і використання інформаційної бази даних в 1С: УНФ" .– Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 52931 від 08.01.2014. Автори - Банщиков П.Г., Кизенко О.О., Кубарєва І.В., Скитьова Г.С.
  • Твір наукового характеру «Мікроекономіка» (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір №61259, 2015 р.). Автори - Наливайко А.П., Азьмук Л.А., Верба В.А., Банщиков П.Г., Гребешкова О.М., Батенко Л.П., Задорожна Н.В., Євдокимова Н.М., Щербатюк О.М., Решетняк Т.І. 
  • Твір наукового характеру посібник "Методичні матеріали щодо оцінювання рівня володіння компетентностями магістрантами спеціальності "Економіка підприємства".– Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 73876 від 19.09.2017  Автори - Паздрій В.Я., Банщиков П.Г.

Підвищення кваліфікації:

  • 5.04.14 – 26.04.14 р. Інститут підвищення кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 006571 від 26.04.2014)
  • 10.11.16 – 26.12.16 р. Центр Сертифікаційного Навчання «Оперативне управління в малому бізнесі на основі 1С:УНФ» (сертифікат № CSOUNF00096 від 26.12.2016)

Наукові профілі

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210115690&eid=2-s2.0-85069449456

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4Riu46i2hc5JNQV1mxndnnaXNQXqmls_uoDVuU3u2IPAGmMbF69h6WI2lVCGNi8TYN4kXS4Dg-N9dwdeo3-I_f0YYVKE0SEU2AoAwA7RClswsBoDmyDV-mLMzS77RkvNSLLhegsL8Ge54dZckvR-SdYTTqsg&user=8_GuX7MAAAAJ

ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Petr_Bansikov