Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Голіонко Наталія Григорівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

Освіта 

1996 р. - закінчила факультет економіки та управління КДЕУ за спеціальністю "Економіка підприємства" (диплом магістра ДМ №000585). 

2014 р. - захист кандидатської дисертації на тему „Управління підприємством в умовах використання технологій електронного бізнесу” (диплом ДК №027970). 

Працює у КНЕУ з 2006 року.

Організаційна робота

2018-2019 рр. - заступник завідувача кафедри стратегії підприємств

2019-2020 рр. - куратор академічної групи 

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:  "Мікроекономіка" (бакалавр), „Планування діяльності підприємства” (бакалавр), "Основи управлінського консультування" (бакалавр), "Організація інтернет-магазину" (бакалавр), "Організація консалтингового бізнесу" (бакалаврат), "Менеджмент" (бакалаврат).

Наукова діяльність

Виступала офіційним опонентом на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дмитрієвої Н.О. "Концептуальні засади розвитку електронної торгівлі в національній економіці" (2019 р.)

Досвід організації та проведення наукових заходів

  • 2017 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія підприємства: підприємницький контекст” (член організаційного комітету)
  • 2019 р. - Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Стратегія бізнесу: футурологічні виклики" (член організаційного комітету)

Публікації

Автор 3 монографій (у співавторстві), 3 навчально-методичних видань (2 - у співавторстві, у т.ч. 1 - з грифом МОН), 14 наукових статей. 

Авторські свідоцтва

  • Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Планування діяльності підприємства"» / Н.Г. Голіонко, В.Ф. Оберемчук. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91044 від 30.07.2019.
  • Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація інтернет-магазину"» / Н.Г. Голіонко – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91047 від 30.07.2019.

Підвищення кваліфікації:

  • 11.11.13-11.02.14 р. ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (Київ) Загальні характеристики та можливості інформаційної системи MFG/PROна підприємстві»
  • 01.12.15 – 23.04.16 р. Інститут підвищення кваліфікації «Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 14837-16)
  • 24.07.2017-28.07.2017 р. Балтійський НДІ проблем трансформації економічного простору «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (сертифікат)
  • 22.01.18 – 17.03.18 р. Інститут підвищення кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/055146-18)
  • 02.12.2019-14.02.2020 Інститут післядипломної освіти "ІТ-платформа освітньої діяльності викладача" (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/069718-20)

Наукові профілі

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3755-1562