Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кубарева Ірина Володимирівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

Освіта

В 1997 році закінчила Київський національний економічний університет (спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація "Магістр ділового адміністрування")

2015 р. - захист кандидатської дисертації на тему „Механізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства”

Досвід викладацької та практичної роботи

Практична робота

З 1997 по 2008 рр. працювала в банківьских установах, здійснювала управління такими напрямами: кредитування корпоративного бізнесу, управління ризиками кредитування корпоративного бізнесу, управління ризиками співпарці із страховими компаніями, управління ризиками міжбанківських операцій, управління ризиками співпраці з емітентами цінних паперів

Викладацька діяльність

Працює в КНЕУ з 2008 року

Навчальні дисципліни: «Проектний менеджмент» (магістр), «Проектний аналіз» (бакалавр), "Лідерство та партнерства в бізнесі" (бакалавр), "Лідерство та ефективні комунікації" (магістр), Тренінг-курс «Особистісне лідерство і командоутворення» (бакалавр)

Викладання іноземною мовою

"Лідерство та ефективні комунікації" (англомовна, магістр),"Проектний аналіз" (англомовна, бакалавр)

Наукове керівництво дипломними роботами англомовних магістерских програм (англомовна, магістр), наукове керівництво написанням курсової роботи-есе в межах дисципілни "Фахова наково-дослідна робота студента" (англомовна, бакалавр) 

Наукова діяльність

Виступала рецензентом дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

 

Саричев Д.О. "Ціннісно-процесне управління проектами на підприємстві" (2016)

Лєзіна А.В. "Управління цінністю проектів" (2018)

Під науковим керівництвом Кубаревої І.В.

підготовлено студентську наукову роботу, яку відзначено дипломом ІІ ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт:

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка підприємства». Кучеренко Л.В., Кушнаренко І.Е. (у співавторстві), «Організаційна підтримка управлінських інновацій на підприємстві» / Наукова робота Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності “Економіка та управління підприємствами” - К. : КНЕУ, 2016. Диплом ІІ ступеня (2016р.)

Досвід організації та проведення наукових заходів

 

20018 - VІІ студентська наукова інтернет-конференція «Стратегія бізнесу: погляд нової генерації економістів»

Участь у міжнародних проектах

2018р. - проект співпраці із "Державний вищий навчальний заклад ім. проф. Станіслава Тарновського В Тарнобжегу" Польща, монографія "Розвиток малого та середнього бізнесу: досвід країн ЄС та країн Сходу" (учасник від КНЕУ)

Публікації

Автор 3 монографій (у співавторстві), 5 навчально-методичних видань (у співавторстві, у т.ч. з грифом МОН), 30 наукових публікацій

Відзнаки

2016р. - Подяка за сприяння розвитку студентської науки та підготовку переможця ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом "Економіка підприємства"

Авторські свідоцтва

Твір наукового характеру "Методика проведення тренінгу "Формування і використання інформаційної бази даних в 1С: УНФ". / Банщиков П.Г., Кизенко О.О., Кубарева І.В., Скитьова Г.С

Підвищення кваліфікації:

 • МОН України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Ministry of Investment and Economic Development of Poland, Програма Польска Допомога. Воркшоп з аналізу даних для визначення економічного та інноваційного потенціалу території в рамках впровадження в Україіні підходу SMART-спеціалізації відповідно до програми JRS зі смарт-спеціалізації у країнах-членах ЄС та поза його межами. 3-5 липня 2019р. Сертифікат.
 • British Council Creative Spark Programme, LearnEnglish Select, Select Intermidiate, Certificate, June 30, 2019
 • Вокршоп "Крос-культурний інтелект і креативні бізнес-стратегії", Київ, 12 червня, 2019
 • Міністерство освіти і науки,  КНЕУ ім. В.Гетьмана, Інститут підвищення кваліфікації, Курси підвищення кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому просторі університету», (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12CC 02070884 / 069155 - 19 від 17 травня 2019р.)
 • Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, Центр іноземних мов. Курси вивчення англійської мови. Кваліфікаційний іспит, здобуття рівню мовної кометентності B2 (аудиювання С1, ситання С1, письмо В2, мовлення В2). Сертифікат № 3631, Київ, 2018р.
 • Інститут дистанційних технологій  КНЕУ ім.В.Гетьмана, Майстер-клас «Дистанційні технології в освітньому просторі університету», (сертифікат від 16 лютого 2017р.)
 • МОН України, Microsoft Україна, Лабораторія інноваційних освітніх технологій ФЕтаУ КНЕУ ім. В.Гетьмана, Практичний семінар «Хмарні технології Microsoft Office 365 у навчанні» (сертифікат ID 151110 від 15 листопада 2017р.)
 • Міністерство освіти і науки,  КНЕУ ім. В.Гетьмана, Інститут підвищення кваліфікації, Курси підвищення кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому просторі університету», (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12CC 02070884 / 050293 - 17 від 28 квітня 2017р.)
 • Інститут вищої освіти національної академії педагоггічних наук, Центр розвитку корпоративної соціальноі відповідальності, UNDP. Семінар "Як викладати КСВ та Цілі Сталого Розвитку" (сертифікат від 14 грудня 2017р.)
 • KNEU, Training Center of Economics and Management, Certified training course «English for Daily Use and Academic Purposes», Certificate (October 2013 – February 2014)
 • Ministry of education and science of Ukraine, KNEU, Institute for English-Taught Programs. Intensive Academic English Language Course and Faculty Development Program, March 2014 – June 2014, Certificate № 013-14

Наукові профілі

SCOPUS Author ID: 5720527150

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6950-5937

ResearcherID: I-7588-2018