Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лазаренко Юлія Олександрівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 8 років
Біографія:

Освіта:

Повну вищу освіту здобула за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст (диплом магістра НК № 37220779). У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління активізацією інноваційної діяльності малих підприємств» (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», диплом № 013309, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 25 квітня 2013 р.).

Автореферат дисертації доступний за посиланням: http://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.03/2012/Lazarenko.doc

У 2019 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», атестат АД №003024, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 15 жовтня 2019 р.

Викладацька діяльність:

На кафедрі менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» працює з 2010 року.

Навчальні дисципліни: 

Бакалаврат – «Менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Інфраструктура ринку інновацій» (керівник дисципліни).

Магістратура – «Трансфер технологій», «Управління змінами» (керівник дисциплін).

Організаційна робота:

2012-2018 рр. – член організаційного комітету періодичної Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту».

2017-2019 рр. – член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій».

З 2017 р. – член державної екзаменаційної комісії із захисту магістерських дипломних робіт (магістерська програма «Менеджмент інновацій», спеціальність 073 «Менеджмент»).

Членство у проектних групах:

З 2019 р. – член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми підготовки здобувачів початкового рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої кваліфікації «молодший бакалавр менеджменту».

Участь у міжнародних проектах:
 

2009-2011 рр. – The InnoPolicy Project «Enhance Innovation Strategies, Policies and Regulation in Ukraine».

2010-2011 рр. – The InnoEnterprise Project «Support to Knowledge Based and Innovative Enterprises and Technology Transfer to Business in Ukraine».

2012-2014 рр. – The EU Project «Enterprise Europe Network (EEN): EEN Opportunities for Development of Businesses».

2019 р. – Міжнародний дослідницький проект GLOBE-2020 (Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness) https://globeproject.com/

Підвищення кваліфікації:
 

2017 р. – Підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти Міністерства освіти і науки України ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за програмою «Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету» (108 год., без відриву від навчального процесу), з 04.10.2017 р. по 20.12.2017 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СС 02070884 / 055121-17 від 20.12.2017 р.).

2018 р. – Науково-педагогічне стажування у Балтійському науково-дослідному інституті проблем трансформації економічного простору (м. Рига, Латвія) на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (150 год., без відриву від навчального процесу), з 23.07.2018 р. по 27.07.2018 р. (Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management, Certificate C-20180724).

2018 р. – Підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти Міністерства освіти і науки України ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»за програмою «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (108 год., без відриву від навчального процесу), з 24.09.2018 р. по 16.11.2018 р. та виконання випускної роботи у вигляді фрагменту дистанційного курсу «Інфраструктура ринку інновацій» (свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СС 02070884 / 067667-18 від 16 листопада 2018 р.).

Наукові ідентифікатори:
 
Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/T-6216-2019/