Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ліфінцев Денис Сергійович

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів

Крос-культурний менеджмент, крос-культурні комунікації

Освіта

2011, к.е.н. (спец. "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"; тема дисертації: "Удосконалення використання організаційно-економічних важелів формування корпоративної культури").

2003, магістр (спец. "Фінанси"), КНЕУ.

Практичний досвід:

більше 5 років роботи на посаді фінансового аналітика;

більше 5 років надання консультацій з питань управління та фінансів;

близько 2 років – участь у інвестиційних проектах, пов’язаних із торгівлею цінними паперами.

Експертиза

Проводжу наукові дослідження та викладаю дисципліни управлінського спрямування.

Неодноразово брав участь у якості експерта у міжнародних наукових проєктах, зокрема:

  1. Глобальний дослідницький проєкт GLOBE-2020 (Global leadership and organizational behavior effectiveness). Беру участь у ролі CCI (country co-investigator in Ukraine). Дослідження фінансується Радою соціальних наук і гуманітарних досліджень Канади (SSHRC) і Університетом Саймона Фрейзера в Канаді. Офіційна сторінка проекту: https://globeproject.com/globe_2020 Проєкт триває.
  2. Експерт проєкту Future of Europe. Проєкт спонсорується та здійснюється центром наукових досліджень EURAC (м. Больцано, Італія). Проєкт триває.
  3. Участь у якості місцевого експерту у міжнародному науковому проєкті Global Leadership з оглядом лідерства у близько 20 країнах світу, у т.ч. - Україні (видання Amsterdam university of applied sciences, Нідерланди). Результат проєкту: видання "Worldproof leadership" (CCBS-Press First edition 2018, ISBN: 978-90-79646-44-9, NUR: 812).

Авторські курси: Крос-культурний менеджмент та Крос-культурні комунікації (українською та англійською мовами).

Міжнародний досвід викладання

Проводив лекції та тренінги з крос-культурного менеджменту та комунікацій (у рамках програми академічної мобільності Erasmus+ ) в університетах різних країн Європейського Союзу:

2019 рік - University Beira Interior (Covilha, Portugal)

2018 рік - University "Ştefan cel Mare" (Suceava, Romania). 

2017 рік - D. Tsenov Economic Academy (Svishtov, Bulgaria). 

Організаційна робота

Координатор англомовної бакалаврської програми "Менеджмент бізнес-організацій".

Модератор Платформи "Сучасні управлінські практики в бізнесі" в рамках щорічної Студентської наукової конференції в КНЕУ ім. В. Гетьмана.

Координатор Школи економіки та управління Факультету економіки та управління КНЕУ ім. В. Гетьмана.

Участь в атестації наукових кадрів у якості офіційного опонента

  1. Гайдай Юлія Вікторівна. Дисертація на тему «Формування організаційної культури підприємств торгівлі», подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (Київський національний торговельно-економічний університет. Спеціалізована вчена рада Д 26.055.01 17.04.2014 р.).
  2. Смолінська Наталія Володимирівна. Дисертація на тему «Організаційна культура інноваційного розвитку машинобудівних підприємств», подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (Національний університет «Львівська Політехніка». Спеціалізована вчена рада Д 35.052.03 22.04.2014 р.).
  3. Космина Юрій Михайлович. Дисертація на тему «Управління поведінкою персоналу підприємства на засадах корпоративної культури», подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (Національний університет «Львівська Політехніка». Спеціалізована вчена рада Д 35.052.03 11.03.2016 р.)
  4. Ринкевич Наталя Сергіївна. Дисертація на тему «Трансформація організаційної культури підприємств в умовах модернізації», подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (Інститут економіки промисловості НАН України). Спеціалізована вчена рада Д 11.151.0 14.05.2021 р.)

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Стратегія економічного розвитку України»

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №23386-13226ПР від 24.05.2018 р., видане Міністерством юстиції України (попередня реєстрація – серія КВ № 11575-447Р від 28.07.2006 р., видане Міністерством юстиції України). Фахова реєстрація: наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. №241. ISSN: 2312-9298 (print). ISSN: 2415-7112 (online).

Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських науковиз робіт)

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організації» (2017-2018 навч.рік).

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2018-2019 навч.рік).

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2019-2020 навч.рік).

Підвищення кваліфікації

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за програмою «Технології інноваційного навчання в економічному університеті». Свідоцтво №12СПВ132891 25.04.2016

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут післядипломної освіти за програмою «Дистанційні технології в освітньому просторі університету». Свідоцтво №12СС02070884/069157-19 17.05.2019

Наукові ідентифікатори:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XC4ZzxkAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4074-3725

Scopus ID: 57211372144

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/L-4412-2018

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Denys_Lifintsev