Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ліщинська Вікторія Валеріївна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: магістр
Стаж роботи: 15 років
Біографія:

Освіта  

2000 р. –  Київський національний економічний університет, спец. «Економіка підприємства», магістр з менеджменту проектів і консалтингу

1999 р. –  Київський національний економічний університет, спец. «Економіка підприємства», кваліфікація бакалавр з економіки підприємства, викладач економіки

Працює у КНЕУ з 2000 року.

Організаційна робота

З 2014 р. – координатор міжнародної сертифікаційної програми СІМА

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:  «Проектний менеджмент» (бакалавр, магістр), "Менеджмент"

Наукова діяльність

Підготовка кандидатської дисертації за спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Досвід організації та проведення наукових заходів

  • 2017 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія підприємства: підприємницький контекст ” (член організаційного комітету)
  • 2016 р.- всеукраїнський студентський конкурс бізнес-кейсів «CIMA Ukraine Business Challenge 2016» (координатор від КНЕУ)
  • 2015 р.- всеукраїнський студентський конкурс бізнес-кейсів «CIMA Ukraine Business Challenge 2015» (координатор від КНЕУ)

Публікації

Автор 4  монографій (у співавторстві), 3 навчально-методичних видань (у співавторстві, у т.ч. з грифом МОН), 10 наукових статей.

Підвищення кваліфікації:

  • 2014 р. -  Інститут англомовних програм ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», програма «Академічна лексика та ділове мовлення» (сертифікат №035-14)
  • 2004 р. – Академія викладацької майстерності Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні (СЕUME), програма «Проектний менеджмент» (сертифікат № 2004/69)
  • 2004 р. - Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»,  програма «Впровадження тренінгових технологій у навчальний процес» (свідоцтво № СПК 193336)
  • 2000 р.- Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», програма «Сучасні ІКТ у навчальному процесі», 17.11. 2000 р. (свідоцтво № СПК 134720)

Наукові профілі

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_p2aS-8AAAAJ&hl=uk