Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Марчук Світлана Василівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: асистент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Біографія:

Сфера професійних інтересів: менеджмент малого бізнесу, менеджмент інновацій,   ризики в малому та середньому бізнесі, менеджменту сфері поводження з твердими побутовими відходами.

Освіта: закінчила у 2005 році Державну академію житлово-комунального господарства  і отримала  повну вищу освіту (диплом  спеціаліста) за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію менеджер-економіст.

В цьому ж році вступила до магістратури Державної академії житлово-комунального господарства, яку закінчила в 2006 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістр з менеджменту організацій.

З жовтня 2014 року   старший викладач, а з вересня 2015 року, асистент кафедри менеджменту Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана. В КНЕУ викладаю дисципліну менеджмент.

Досвід викладацької роботи: має досвід викладацької роботи понад 12 років.

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни :  менеджмент та теорія організації 

Публікації: Автор 1 монографій (у співавторстві): 1. Розбудова системи управління бізнес-організацій в інноваційній економіці : монографія / [Л. О. Лігоненко, О. І. Гарафонова, Т. В. Омельяненко та ін.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2017. – 436 с. (загальний обсяг – 29,1 д.а.; в співавторстві  підготовлено підпункт 7.4. в колективній монографії «Консалтинг в антикризовому управлінні» (сс. 275-293)  авт. внесок – 0,50 д.а.).

Приймала участь у розробці  робочої -навчальної  програми "Аналіз інновацій"

Метод. щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Аналіз інновацій». Методичні рекомендації.// К.: КНЕУ, 2015. – 40 с.Лігоненко Л.О., Віннікова І.І, Марчук С.В.(загальний обсяг  - 1,6 д.а. авт. внесок – 0,5 д.а.).

 

 
Підвищення кваліфікації:

1.Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" з 21.01.2013 по 7.02.2013 р.на кафедрі маркетингу "Іституту економіки і менеджменту ВМУРоЛ "Україна" (свідоцтво № 2617 від 28.02.2013).

2. ДВНЗ КНЕУ  імені Вадима Гетьмана інститут післядипломноїної освіти за програмою " Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету" Свідоцтво №02070884/155115-22. Дата видачі 20.12.2017 р.

Наукові профілі:

Scholar Google:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=lYSlPs4AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7EB2na5C4a0n4yB9fVol1K_WIjxcsvrsxz7YknygSqPMTTHAT55ENPKrAC0WkNgEkPCRQuPcko62Fu_uvbWjVK214YMltJU2X4sryI8FOa_amPrkouqbBSn-LfUEOFZH2WOpXS