Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оборська Світлана Валентинівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Біографія:

Освіта

1992 р. - закінчила Київський інститут народного господарства імені Д.С.Коротченка за спеціальністю "Економічна інформатика та автоматизовані системи управління". 

Працює у КНЕУ з 1995 р. 

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: "Менеджмент", "Стратегічне управління", "Антикризове управління організацією", комплексний тренінг "Прийняття управлінських рішень". 

Співавтор 5 навчальних посібників та навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисципліни з навчальних дисциплін "Стратегічне управління" і "Антикризове управління підприємством", а також понад 20 навчально-методичних матеріалів з дисциплін "Менеджмент", "Стратегічне управління", "Антикризове управління організацією", "Комплескний тренінг "Прийняття управлінських рішень".