Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Щекіна Тетяна Петрівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: Асистент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: магістр
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Освіта

1997 р. –закінчила повний курс за освітньою програмою з професійним спрямуванням

«Управління трудовими ресурсами» Київського державногоекономічного університету, присвоєнакваліфікація бакалавра з економіки ДБ№01356

1998 р. - закінчила Київський національний економічний університет і отримала повну вищу

освіту за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту персоналу КВ№10646595

2006-2009рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі управління персоналом та економіки праціКНЕУ та склала кандидатськііспити

Працює у КНЕУ з 1995року

Організаційна робота

Профорг кафедри менеджменту, координатор профорієнтаційної роботи кафедри, координатор профорієнтаційного проекту ФЕтаУ «Школа економіки та управління для старшокласників»

Викладацька діяльність

Стаж педагогічної роботи у КНЕУ та інших вищих навчальних закладах з 1999 року

Викладає дисципліни Менеджмент, Стратегічне управління, Операційний менеджмент, Управління якістю, Теорія управління

Наукова, навчально-методична діяльність та публікації

Автор та співавтор наукових, навчальних та навчально-методичних праць, учасник

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій:12 назв (з них 11 –

наукового та 1 – навчально-методичного характеру), є співавтором  колективної монографії

«Розбудова системи управління бізнес-організацій в умовах інноваційної економіки».

Розробник кейсів,  ділових ігор, семінарів-бесід, експрес-тестів для навчальнихдисциплін, які викладає

Патенти

 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру №85893 «Навчально-методичні рекомендації для проведення комплексного тренінгу «Прийняття управлінських рішень на підприємстві»

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації за програмою тренінг-курсів «Тезнології інноваційного навчання в економічному університеті», тема випускної роботи «Педагогічний проект запровадження технологій інноваційного навчання до фахових дисциплін», Свід. 12СПВ №132899 від 25.03.2016р

Підвищення кваліфікації за програмою тренінгу спеціальної педагогічної підготовки «Сучасні методики навчання», свід. СПК АЕ №160144 від 25.12.2002р

Профіль  у науковометричних базах

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=fFpVdgkAAAAJ

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0609-8972

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/R-1790-2018

Publons: https://publons.com/a/1578708