Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соболєва Тетяна Олександрівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: заступник завідувача кафедри з наукової роботи
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 23 роки
Біографія:

Освіта

 Закінчила планово-економічний факультет Київського державного економічного університету у 1994р. 

Отримала спеціальність промислова фармація у Національному фармацевтичному університеті в 2004 р. 

2008 - захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління формуванням та реалізацією інноваційного потенціалу підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України)» (диплом ДК №049899)

2013 - отримала звання доцента (атестат 12ДЦ № 034978)

Працює в КНЕУ з 1995 року

Викладацька діяльність 

Викладає дисципліни: "Менеджмент", "Інноватика", "Менеджмент інновацій","Управління інтелектуальною власністю", проводить тренінги "Прийняття управлінських рішень на підприємстві"

Досвід організаціїї та проведення наукових заходів

2012, 2014, 2016, 2018 рр. - Міжнародні науково-практичні конференції "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту" (ініціатор та відповідальний секретар організаційного комітету)

Публікації

Автор 2 монографій (у співавторстві), 11 навчально-методичних видань (у співавторстві), 42 наукових статей

Робота у складі Акредитаційних комісій

22-24.06.2016  - Акредитаційна комісія з експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.0306101 у ВМУ розвитку людини «Україна»

Відзнаки

2017 - почесне звання "Заслужений працівник КНЕУ"

Підвищення кваліфікації

2016 -  підвищення кваліфікації «Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету» (свідоцтво12СПВ 148246-16)

2019 - «Європейські університети та їх внесок у формування і розвиток особистості та суспільства у ХХІ столітті» (Університет імені Миколаса Ромеріса (Литва, м. Вільнюс), Латвійський університет природничих наук і технологій (Латвія, м. Єлгава), Естонська Академія Наук (Естонія, м Таллін); сертифікат № 5KV-2625

Наукові профілі

http://orcid.org/0000-0002-7818-145X

http://www.researcherid.com/rid/K-2190-2018

https://publons.com/a/1487003

https://scholar.google.com.ua/citations?user=2_tQSoQAAAAJ&hl=uk