Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соболєва Тетяна Олександрівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: заступник завідувача кафедри з наукової роботи
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 23 роки
Біографія:

Освіта

 Закінчила планово-економічний факультет Київського державного економічного університету у 1994р.

Отримала спеціальність промислова фармація у Національному фармацевтичному університеті в 2004 р. 

2008 - захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління формуванням та реалізацією інноваційного потенціалу підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України)» (диплом ДК №049899)

2013 - отримала звання доцента (атестат 12ДЦ № 034978)

Працює в КНЕУ з 1995 року

Викладацька діяльність 

Викладає дисципліни: "Менеджмент", "Management" (англ), "Інноватика", "Менеджмент інновацій","Управління інтелектуальною власністю", проводить тренінги "Прийняття управлінських рішень на підприємстві"

Викладання англійською мовою

 курс "Менеджмент" (бакалаврський рівень підготовки).

Гарант освітньо-професійної програми "Менеджмент бізнес-організацій" магістерського рівня підготовки

Наукова робота студентів

робота у складі організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент організацій» (квітень 2019 р., КНЕУ ім. В.Гетьмана)

робота у складі Галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації«Менеджмент організацій» (березень - квітень 2021 р., Одеський національний економічний університет)

Диплом І ступеня  ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Управління у сфері економічної конкуренції”, студентка Стукало Дарья, 2019 р.

Входить до складу Вченої ради факультету економіки та управління "КНЕУ імені Вадима Гетьмана”
 

Досвід організаціїї та проведення наукових заходів

2012, 2014, 2016, 2018, 2020 рр. - Міжнародні науково-практичні конференції "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту" (організатор та відповідальний секретар організаційного комітету)

Публікації

Автор 5 монографій (у співавторстві), 12 навчально-методичних видань (у співавторстві), 86 наукових праць

Робота у складі Акредитаційних комісій

22-24.06.2016  - Акредитаційна комісія з експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.0306101 у ВМУ розвитку людини «Україна»

Відзнаки

2017 - почесне звання "Заслужений працівник КНЕУ"

Підвищення кваліфікації

2019 - «Європейські університети та їх внесок у формування і розвиток особистості та суспільства у ХХІ столітті» (Університет імені Миколаса Ромеріса (Литва, м. Вільнюс), Латвійський університет природничих наук і технологій (Латвія, м. Єлгава), Естонська Академія Наук (Естонія, м Таллін); сертифікат № 5KV-2625

2019 р. – Підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти Міністерства освіти і науки України ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за програмою «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» 

2016 -  підвищення кваліфікації «Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету» (свідоцтво12СПВ 148246-16)

Наукові профілі

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222143727&eid=2-s2.0-85101628210

http://orcid.org/0000-0002-7818-145X

http://www.researcherid.com/rid/K-2190-2018

https://publons.com/a/1487003

https://scholar.google.com.ua/citations?user=2_tQSoQAAAAJ&hl=uk