Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Верба Вероніка Анатоліївна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 26 років
Біографія:

Професор Верба В.А. - доктор економічних наук, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ, головний редактор збірника наукових праць «Стратегія економічного розвитку України» , вице-президент  Всеукраїнської асоціації консультантів з управління (СMС Ukraine), сертифікований консультант з управління (СМС) за програмою Голландської асоціації консультантів з управління всесвітньої організації ICMCI,  керівник магістерської програми “Менеджмент проектів і консалтинг”, керівник кафедральної секції наукових досліджень та методичної роботи за напрямом “Управлінське консультування розвитку підприємств”, координатор роботи кафедральної секції організації взаємодії з бізнес-структурами, громадськими організаціями, державними установами та освітніми закладами.

Верба В.А. - автор першої в Україні монографії, присвяченої проблематиці консалтингової діяльності «Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток”.  Нею підготовлено 2  навчально-методичних комплекса для магістерських програм «Менеджмент проектів і консалтинг» та «Стратегічний менеджмент». Автор  понад 150 науково-методичних праць,  з яких 10 монографій (зокрема монографії «Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів»,  «Стратегічне управління знаннями підприємства», «Стратегія підприємства: зміна парадигми та інноваційні рішення для бізнесу» (у співавторстві) та інші),  2  підручника («Проектній аналіз»,  «Мікроекономіка»  з грифом МОН України ( у співавторстві), 8 навчальних посібників з грифом МОН України «Управління розвитком компанії»,  «Проектний менеджмент: просто про складне», «Економічне управління підприємством», «Проектній аналіз: слайд курс», «Організація консалтингової діяльності» (у співавторстві) та інші), понад 70 наукових статей у фахових виданнях.

Під науковим керівництвом Верби В.А. підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій за фахом “Економіка та управління підприємствами”.

Працює в КНЕУ з 1989 р.
Верба В.А. є автором і розробником  дисциплін  «Проектний аналіз», « Управлінське консультування», «Управління розвитком компанії», «Управління консалтинговим бізнесом», «Технології управлінського консультування», «Проектний менеджмент», «Економічне обґрунтування управлінських рішень», «Комплексний тренінг з менеджмент проектів і консалтингу», також викладає дисципліни  «Мікроекономіка», «Фахова науково-дослідна робота (науковий семінар, курсова робота)».

Верба В.А. була відзначена подякою Київською державною адміністрацією за досягнення визначних успіхів у науковій  роботі та високої майстерності у професійній діяльності, 2 подяки Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. Має почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Освіта 

1985 р.–  закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко за  спеціальністю «Економіка праці» (диплом з відзнакою ИВ-I №206190)

1992 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Оплата праці робітників підприємств різної форми власності»

2012 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації ««Управлінське консультування розвитку підприємств» (ДД № 001511), 2013р.,

2014 р. – професор кафедри стратегії підприємств (атестат 12ПР №009912)

Працює у КНЕУ з 1986 року.

Організаційна робота

з 2013 року Директор Інституту управлінського консультуванняКНЕУ

з 2015 р. - Головний редактор збірника наукових праць "Стратегія економічного розвитку України".

з 2018 р.-Керівник проектної групи з розробки освітньої програми "Економіка підприємства" (спеціальність 051 "Економіка") на другому (магістерському) рівні вищої освіти

2003-2007 рр. – заступник завідувача кафедри стратегії підприємств

2000-2007, 2012-2017 рр. –Керівник магістерської програми “Менеджмент проектів і консалтинг” (спеціальність 8.03050401 Економіка підприємства)

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:  «Проектний аналіз» (бакалавр), «Фахова науково-дослідна робота» (бакалавр), "Управлінське консультування» (магістр), «Управління розвитком компанії» (магістр), «Організація консалтингової діяльності» (магістр), «Консалтинг у підприємництві» (PhD).

Всі навчальні дисципліни поставлені на платформі MOODLE (study.kneu.org).

Наукова діяльність

Під науковим керівництвом Верби В.А.

  • ведеться підготовка  дисертації  докторанта Кизенко О.О.на здобуття наукового ступеня доктораекономічних наук
  • захищено 5 кандидатських дисертацій:

Новікова І.В. Інноваційний потенціал підприємства: оцінка та фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку (за матеріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України), 2003

Востряков О.В. Теоретико-методичні засади формування збалансованої системи управління підприємством (за матеріалами швейних підприємств України), 2016

Махова Г.В. Формування та функціонування стратегічних альянсів підприємств в Україні: теоретико-методичні аспекти, 2009

Марченко М.М. Формування і реалізація проектів розвитку підприємства: методичні та прикладні аспекти (за матеріалами підприємств м’ясопереробної промисловості України), 2012

Гребешков О.М. Інформаційна стратегія підприємства: теоретико-методичні аспекти розробки та впровадження, 2013

  • підготовлено 2 студентські наукові роботи, які відзначено дипломами І-ІІ ступенів на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт:

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» Погоняйло Ярослав Диплом 1 ступеня (2017)

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» Сікан Катерина Диплом П ступеня (2018 р.)

 

Виступала офіційним опонентом на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

Костенко Т.О. «Підвищення продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі в результаті інноваційної діяльності», 2015 р.

Дем'янчук М.А. «Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємства зв'язку», 2013 р

Уманський І.І .«Формування та оцінювання інноваційного потенціалу оператора зв'язку», 2012 р

Брінцева О.Г. «Підвищення ефективності консалтингової діяльності  з управління персоналом», 2011 р.

Єрмошкіна О.В.. Вибір напрямків інвестиційної діяльності підприємства на базі багатоваріантного підходу, 2001. 

Білоус Я.М.Кооперування підприємств у сучасних умовах господарювання (за матеріалами виробників телекомунікаційного обладнання в Україні) 2002.

Досвід організації та проведення наукових заходів Досвід організації та проведення наукових заходів

  • 2015 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія підприємства: результативність за умов системних трансформацій” (член організаційного комітету)
  • 2015 р. – І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Інновації в бізнес-освіті» (член організаційного комітету)
  • 2014 р. – II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування», КНЕУ імені В.Гетьмана, м.Київ (член організаційного комітету, модератор)
  • 2013 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу” (член організаційного комітету)

Участь у міжнародних проектах

Україно-нідерландський освітньо-дослідницький проект «Прогнозування діяльності підприємства на основі фінансової моделі в програмному продукті типу ВІ "DiamondFMS". (2017 рік) (Договір про партнерство та ділову співпрацю № KNEU– 1 від 07.02.2013 та № KNEU– 2 від 03.01.2018).

АО НК «КазМунайГаз» ( Республика Казахстан),  Міжнародний проект « Розробка методології оптимізації  організаційної структури2014 р. Міжнародний консалтинговий проект «Розробка і впровадження системи організації та оплати праці персоналу холдингу для «КазМунайГаз» (Казахстан);

2017 р. Міжнародний консалтинговий проект «Розробка Методики проведення діагностики компаній, що мають експортний потенціал та проведено 2 пілотних проекти з її апробації для казахських підприємства для «ФОНДУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА «ДАМУ» (Республіка Казахстан) 

Публікації

Автор 1 одноосібної монографії, 13 монографій (у співавторстві), 12 підручників та навчальних посібників (у співавторстві, з грифом МОН), 32 навчально-методичні праці, 88 наукових статей.

Відзнаки

2001 р. – Подяка Голови Київської міської державної адміністрації

2016 р.–Подяка Міністра освіти і науки України

2017 р.–Подяка Міністра освіти і науки України

2007 р. –почесне звання "Заслужений працівник КНЕУ".

Авторські свідоцтва

Твір наукового характеру «Мікроекономіка» (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір №61259, 2015 р.). Автори - Наливайко А.П., Азьмук Л.А., Верба В.А., Банщиков П.Г., Гребешкова О.М., Батенко Л.П., Задорожна Н.В., Євдокимова Н.М., Щербатюк О.М., Решетняк Т.І. 

Підвищення кваліфікації:

Diamond FMS, Certificate of completion, Diamond FMS – introduction course A, Desember 15,2014 (32 hours)

Стажування на підприємстві ТОВ «ДРІМ ФЕМІЛІ» з 26.12.2016 р. по 24.03.2017 р.

Фонд розвитку підприємництва «ДАМУ» (Республіка Казахстан),  Міжнародний дослідницький проект «Підтримка діючого бізнесу «Асилдар», сертифікат, 2017 г

Наукові профілі

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6160-150X

Scholar Googlehttps://scholar.google.ru/citations?user=raGUdlQAAAAJ&hl=ru