Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Володькіна Марина Владиславівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Освіта:   1984 р. - закінчила  Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка, планово-економічний факультет за спеціальністю “Планування промисловості”. (диплом з відзнакою ЖВ-I  № 113919).

1992р. - захист кандидатської дисертації на тему: "Формирование хозяйственной стратегии в период становления рыночной экономики" (аспірантура Київського інституту народного господарства, кафедра еконміки підприємства). Дисертацію захистила у спеціалізованій раді К.068.28.03 Київського інституту народного господарства, диплом  КД  № 066587.

2000 р. - вчене звання доцента кафедри менеджменту (Атестат доцента № 000356)

Працює в КНЕУ з 3 грудня 2003 року по теперішній час.

Організаційна робота:

2006-2018 р.р. - член ДЕК із захисту магістерських дипломних робіт (магістерська програма "Менеджмент малого бізнесу").

2018 р. - член проектної групи з розробки професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському рівні) "Менеджмент бізнес-організацій" за спеціальністю 073 "Менеджмент".

2018 р.  - член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук за напрямом "Менеджмент організації" у 2017-2018 р.

Викладацька діяльність:

Навчальні дисципліни:

 • Бакалаврат - "Організація управління підприємством" (керівник дисципліни); "Менеджмент", "Теорія організації", тренінг-курс "Вступ до спціальності".
 • Магістратура - "Управління власністю" (керівник дисципліни)

Наукова діяльність.

Під науковим керівництвом Володькіної М.В. успішно захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

 • Шатілова Олена Володимирівна  "Управління стратегічною гнучкістю підприємства". Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дата захисту 23 квітня 2014 р. Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".
 • Данилюк В"ячеслав Олексійович "Управління технічним розвитком підприємства на стратегічних засадах". Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дата захисту 28 жовтня 2015 р. Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Неодноразово виступала офіційним опонентом на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня канадидата економічних наук, зокрема:

 • Лозовик Юрій Миколайович "Стратегічна поведінка підприємства на олігополістичному ринку" (2008р.);
 • Крючковська Тетяна Олександрівна "Управління ресурсним забнзпеченням зростання ринкової вартості підприємств" (2009р.);
 • Кібук Тетяна Миколаївна "Стратегічний потенціал підприємства" (2010р.)

Публікації

Автор трьох одноосібних навчальних посібників:

 • "Стратегический менеджмент. К.,"Знання-Пресс", 2004 - 10,7 обл.вид.арк.
 • "Економіка промислового підприємства (з грифом МОН). К., ЦУЛ, 2004 - 12,7 обл.вид.арк.
 • "Організація управління промисловим підприємством. - К.КНЕУ, 2011. - 20,17 обл.вид.арк.

За останні 5 років співавтор колективної монографії, навчально-методичного посібника із самостійного вивчення дисципліни ОУПП. 

Загальна кількість наукових і науково-методичних публікацій - більше 60.

Відзнаки: 

 • Подяка до 70-річчя КНЕУ (2015р.)
 • Подяка КНЕУ (член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт за напрямом "Менеджмент організацій"). 2018 р. 

Підвищення кваліфікації:

 • Програма тренінг-курсів "Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету" (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 544626. Отримано 4 квітня 2011 р.);
 • Програма "Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету" (Інститут підвищення кваліфікації. Свідоцтво 12СС 02070884/035754-17. Отримано 10 травня 2017 р.)

Наукові профілі:

http://orcid.org/0000-0001-7656-2251

http://scholar.google.com.ua//citations?user=mNDft18AAAS&hl=uk