Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Азьмук Любов Анатоліївна

Кафедра: Кафедра економічної теорії
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:

Освіта

В 1995 р. -  закінчила Київський державний економічний університет за спеціальністю "Економіка та управління виробництвом" (диплом спеціаліста №ЛО-003195)

2003 р. -  захист кандидатської дисертації на тему «Виробництво як система “витрати-випуск”: дослідження комбінаційних взаємозв’язків»(диплом ДК №020144 від 8.10.2003р. ). 

2012 р. - вчене звання доцента (атестат 12ДЦ №031047).

Працює в КНЕУ з 1995 р.

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни: «Мікроекономіка» (бакалавр),  «Мікроекономічний аналіз» (бакалавр), «Інформаційна підтримка управління проектами» (магістр), «Проектний менеджмент» (магістр), "Галузевий аналіз"  (бакалавр).
 Навчальні дисципліни  «Мікроекономічний аналіз», «Проектний менеджмент», "Галузевий аналіз", "Мікроекономіка" поставлені на платформі MOODLE.

Авторство виданих підручників, навчальних посібників, практикумів

Автор 4 монографій (у співавторстві), 9 навчально-методичних видань (у співавторстві, у т.ч. з грифом МОН).

Досвід організації та проведення наукових заходів

  1. Виконувала обов’язки члена експертної комісії 3секції«Сучасний бізнес: креативні ідеї та проекти» тематичної платформи «Інновації в бізнесі: виклики нової економіки», в межах 85 студентської наукової конференції «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти», яка відбулась 25 квітня 2018 року.
  2. Виконувала функції наукового керівника секції 3 «Економічна теорія і практика сучасного бізнесу: суперечності та взаємообумовленість розвитку» у щорічній 79-ій науковій студентській конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку XXIстоліття» (11-20 квітня 2012 року, м. Київ) 
  3. Виконувала функції модератора секції 1 "Пояснення поведінки мікросистем з позицій сучасної економічної теорії" I студентській науковій Інтернет-конференції «Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів», (17-21 грудня 2012 р)
  4.  Виконувала функції модератора секції 2 платформи 2 «Мікро та макроекономічний аналіз явищ і процесів креативної економіки» 87-ої щорічної студентської наукової конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти» (4-11 травня 2020р.)

Відзнаки

2016 р. - почесне звання "Заслужений працівник КНЕУ"

Авторські свідоцтва

  1. Твір наукового характеру «Мікроекономіка» (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір №61259, 2015 р.). Автори - Наливайко А.П., Азьмук Л.А., Верба В.А., Банщиков П.Г., Гребешкова О.М., Батенко Л.П., Задорожна Н.В., Євдокимова Н.М., Щербатюк О.М., Решетняк Т.І.
  2. Навчальний посібник «Мікроекономічний аналіз. Практикум» (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір №82159, 2018 р.). Автори –Азьмук Л.А., Щербатюк О.М.
  3. Навчальний посібник «Мікроекономічний аналіз» (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір №82160, 2018 р.). Автори –Азьмук Л.А., Щербатюк О.М.
  4. Твір наукового характеру “Дистанційний курс “Галузевий аналіз” (розроблений у системі Moodle)” свідоцтво про реєстрацію авторського права №99558. Автори: Азьмук Л.А., Щербатюк О.М. Дата реєстрації 8.09.2020
  5. Твір наукового характеру “Дистанційний курс “Мікроекономіка” (розроблений у системі Moodle)” свідоцтво про реєстрацію авторського права №99557 автори: Азьмук Л.А., Щербатюк О.М. Дата реєстрації 8.09.2020

Підвищення кваліфікації:

1.10.17 – 1.12.17 р. Інститут підвищення кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/053180-17)

4.02.19 – 29.02.19р. Інститут післядипломної освіти "IT  - платформа освітньої діяльності викладача" (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884 /068918 -19)

Наукові профілі

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-8100-9987

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dcObF9oAAAA&user=KxoJEzoAAAAJ