Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Еволюційна економіка та інституціональний аналіз

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань стосовно сучасної економіки у частині визначення напрямків та поглиблення уявлень про фундаментальні принципи еволюційних змін інституційної структури економіки.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку самостійної роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисциплінистудент зможе:

 • глибоко розуміти сутність соціально-економічних процесів;
 • знати про загальнотеоретичні закономірності та методологію інституціонального аналізу еволюційних змін;
 • системно застосовувати теоретичні знання до аналізу конкретних економічних процесів та окремих ситуацій економічного життя;
 • вміти робити наукові узагальнення стосовно оцінки прояву окремих економічних явищ, що притаманні еволюційним процесам в світі та національній економіці.
 • доносити до своїх слухачів знання стосовно найбільш фундаментальних закономірностей економічного розвитку суспільства;
 • доступно і переконливо проводити заняття;
 • організовувати дискусії в навчальному процесі;
 • виконувати самостійні дослідження в сфері суспільних наук;
 • вміти творчо оцінювати суспільні й економічні явища.

Обсяг курсу: 4 кредити.

Остання редакція: 29.02.16

Публікаціі з предмету

 • Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України (399.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни«Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України» освітній ступінь бакалавр галузь знань «міжнародні відносини» спеціальність «Міжнародний бізнес»10 Листопада 2017 р.
 • Еволюційна економіка та інституціональний аналіз (80.5 KB)паспорт з навчальної науки (дисципліни) «Еволюційна економіка та інституціональний аналіз»28 Вересня 2015 р.