Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Національні моделі економічних систем

Мета науки: формування та засвоєння студентами сучасних знань щодо організації національних моделей економічних систем, їхньої еволюції, структури та специфіки відтворення за умов глобалізації.

Завдання науки: сприяти формуванню у студентів когнітивних, аналітичних і дослідницьких компетенцій, достатніх для здійснення порівняльного аналізу національних економічних моделей у просторі і часі, виокремлення їхніх об’єктивних тенденцій розвитку, удосконалення методології та здійснення самостійних наукових пошуків у цій сфері.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • виявляти ключові ознаки, цінності та пріоритети розвитку економічних систем у сучасній міжнародній економіці;
  • аналізувати визначальні тенденції і закономірності розвитку національних моделей економічних систем у розрізі ключових соціально-економічних процесів, які для них притаманні;
  • типологізувати національні моделі економічних систем, виходячи з об’єктивних ознак їхньої диференціації та з врахуванням різноманітних аспектів організації господарського життя;
  • виявляти і структурувати об’єктивні передумови та визначальні чинники ефективного відтворення національної економічної моделі України в сучасних умовах глобальних трансформацій.
Остання редакція: 29.02.16

Публікаціі з предмету