Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Власність, економічна влада та управління

Мета науки: актуалізація, визначення напрямків та поглиблення уяви про найбільш фундаментальні категорії економічної теорії – відносини власності, економічної влади та управління.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій про загальнотеоретичні закономірності та методологію аналізу відносин власності, економічної влади та управління.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • класифікувати підходи до усвідомлення змісту власності;
  • системно аналізувати теорії власності у часі і просторі;
  • виявляти тенденції сучасного розвитку відносин власності;
  • обгрунтовувати тенденції та прояви сучасної економічної влади на мікро- та макро-рівнях;
  • виявляти постіндустріальні зміни інституту управління;
  • класифікувати парні та множинні зв’язки інститутів власності, влади та управління;
  • визначати місце та роль інтелектуальної власності у сучасному інноваційному розвитку;
  • виявляти форми прояву сучасної фінансової влади;
  • класифікувати теорії корпоративної організації.
Остання редакція: 22.03.16

Публікаціі з предмету