Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка добробуту

Мета дисципліни: засвоєння студентами зв’язків та залежності між людиною та економікою, спрямованих на зростання добробуту людей на основі сталого розвитку економічної та соціальної сфер.

Завдання дисципліни: наукове обґрунтування сутності економіки добробуту; дослідження індивідуального і суспільного добробуті та механізму їх взаємодії; розкриття закономірності розвитку сучасних економічних систем та їх вплив на суспільний добробут.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе::

  • розкривати суть законів і категорій економіки добробуту;
  • пояснювати закономірності і явища економічного життя суспільства, взаємозв’язок соціальної та економічної сфер;
  • виявляти цінності і пріоритети тієї чи іншої економічної системи та її вплив на добробут суспільства;
  • порівняти ефективність різних форм власності, враховуючи її економічний зміст і соціальну сутність;
  • аналізувати розподіл багатства між різними  верствами населення та формування на цій основі соціальної структури суспільства;
  • аналізувати роль ринку в сучасних умовах та еволюцію соціально-ринкової економіки;
  • аналізувати економічні функції держави та інституціональні зміни і роль держави в підвищенні добробуту населення;
  • на основі виявлення економічної поведінки людей впливати на їх мотивацію, мислення та вчинки.

Обсяг курсу: 4 кредити.

Остання редакція: 29.02.16

Публікаціі з предмету