Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дисципліни бакалаврського рівня (ОПП "Економічна аналітика")