Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міждисциплінарні зв’язки економічної науки

Мета науки: формування у студентів системи знань, що дозволяють у повному обсязі оволодіти навиками щодо організації, постановки та проведення наукового пошуку, а також методами наукового пізнання з теорії та методології економічних досліджень.

Завдання науки: формування концептуальної уяви щодо методологічних взаємозв’язків економіки із дисциплінарною структурою наукового знання.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • розкривати чинники, які перетворюють науку в продуктивну силу розвитку суспільства;
  • виявляти зміст поняття “наука”, а також науки як соціального інституту суспільства;
  • володіти методологією наукового мислення та організаційними основами наукового пізнання;
  • пояснювати особливості методології та структури економічного дослідження;
  • аналізувати характер і напрям розвитку науки, її головних функцій;
  • аналізувати розвиток економічної теорії та напрями розвитку економічної науки;
  • сприяти формуванню наукової психології людей, соціальних і професійних груп;
  • використовувати результати наукових досліджень для впливу на поведінку людей, на її мотивацію, мислення та вчинки;
  • сприяти вихованню нового типу економічного мислення в умовах глобальних викликів і ризиків.

Обсяг курсу: 4 кредити.

Остання редакція: 29.02.16

Публікаціі з предмету