Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тренінги по політичній економії

Тренінг з науки «Політична економія» заснований на використанні технологій у галузі дисциплін гуманітарного та загальноекономічного циклу підготовки та у розрізі дисциплін професійної підготовки бакалаврського рівня. Він виступає завершальним етапом у підготовці бакалаврів з економічної теорії

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету