Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Політична економія

Мета науки: формування системи знань про суспільний спосіб виробництва, закони функціонування і розвитку суспільної економіки і з’ясування чинників формування і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем. 

Завдання науки: наукове обґрунтування та всебічне вивчення загальних засад економічного життя суспільства; розкрити закономірності розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку її структурних елементів; з’ясування суті і характерних рис дії економічних законів і механізму використання їх людьми в процесі господарської діяльності; визначити і всебічно обґрунтувати інституціональні ознаки основних соціально-економічних систем і стратегічних тенденцій їх еволюції у ХХІ ст.; наукове доведення шляхів планомірної трансформації постсоціалістичної економіки в соціально орієнтовану.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • визначати характер соціально-економічного ладу суспільства;
  • усвідомити важливість для професійного розвитку спеціаліста пізнання предмета і законів політичної економії;
  • уміти визначити характер суперечностей, які виникають у процесі економічного розвитку;
  • передбачувати перспективи соціально-економічних змін в даному суспільстві та в Україні зокрема;
  • використовувати набуті знання при вивченні інших економічних дисциплін навчального плану.

Наука викладається студентам спеціальностей «Економічна теорія» та «Професійна освіта (Економіка)».

Остання редакція: 28.02.16

Публікаціі з предмету

  • Тренінг «Політична економія», 6501, ІІІ курс (570.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з тренінгу «Політична економія»07 Листопада 2017 р.
  • Тренінг «Політична економія», 6501, ІV курс (579.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з тренінгу «Політична економія»07 Листопада 2017 р.
  • Політична економія 6Е01 (152.5 KB)паспорт з науки «Політична економія» для студентів спеціальності «Економічна теорія»10 Жовтня 2016 р.