Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна теорія грошей

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань стосовно теоретико-методологічних основ та головних закономірностей становлення та функціонування грошей, а також тих головних теоретичних поглядів, які супроводжували цей історичний процес.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку самостійної роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

 • глибоко розуміти сутність соціально-економічних процесів, які призвели до появи та розвитку не тільки грошей, а й різних теорій грошових відносин;
 • системно застосовувати теоретичні знання до аналізу конкретних економічних процесів та окремих ситуацій економічного життя, які стосуються грошових відносин;
 • доносити до своїх слухачів знання стосовно найбільш фундаментальні закономірності розвитку теорій та самих грошових відносин;
 • предметнозі знанням справи брати участь в процесі обговорення дискусійних питань стосовно розвитку теорій та самих грошових відносин;
 • вміти робити наукові узагальнення стосовно окремих економічних явищ, що притаманні процесу розвитку теорій та самих грошових відносин.
 • розуміти причини існування різних підходів окремих економічних шкіл до грошових відносин.
 • виконувати самостійні дослідження в сфері суспільних наук;
 • вміти адекватно і неупереджено оцінювати перебіг різних суспільно-економічних явищ, які стосуються грошових відносин.

Обсяг курсу: 5 кредитів.

 
Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

 • Економічна теорія грошей 5 кр, 6501 (530 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Економічна теорія грошей»07 Листопада 2017 р.
 • Економічна теорія грошей 6501, 6Е01 (85.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Економічна теорія грошей07 Листопада 2017 р.
 • Економічна теорія грошей 4 кр, 6Е01 (526.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Економічна теорія грошей»07 Листопада 2017 р.