Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна теорія права

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з фундаментальними принципами економічної теорії права, основними її положеннями та категоріями; розкрити зв'язок економіки і права з точки зору ефективності економічних рішень, що приймаються суб'єктами господарювання, у контексті поєднання мотиву максимізації корисності в рамках нормативно-правового середовища суспільства.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів концептуальну уяву щодо сутності, цілей, методів, інструментів та принципів економічної поведінки суб'єктів господарювання в рамках нормативно-правового середовища суспільства.

 За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент буде знати:

  • основні методи економіко-правового аналізу господарської діяльності;
  • яким чином мікроекономічний інструментарій застосовується до аналізу правових норм та інституцій;
  • розуміти, як змінюються самі правові норми та інституції під впливом економічних факторів;
  • як реагують самі економічні агенти на різноманітні правові установки.

Студент буде вміти:

  • здійснювати як незалежні, так і міждисциплінарні дослідження у галузях економіки та права;
  • вирішувати проблеми у галузях економіки та права як незалежно, так і на їх стику, з урахуванням суспільних потреб;
  • застосовувати економіко-правові знання, теорії та моделі з метою формування, аналізу та прогнозування політики фірм, організацій та урядових структур.
Остання редакція: 22.03.16

Публікаціі з предмету

  • Економічна теорія права 6501 (285 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Економічна теорія права»07 Листопада 2017 р.
  • Економічна теорія права 6501 (107.5 KB) паспорт з навчальної дисципліни «Економічна теорія права07 Листопада 2017 р.