Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна теорія політики

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з концептуальними основами економічної теорії політики, інтепретацією політичного вибору суспільства з позицій економічної теорії.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів навички застосування методології економічної науки для розуміння логіки формування політичного вибору суспільства, усвідомлення принципів прийняття  оптимальних політичних рішень.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

  • використовувати методи економічного аналізу у дослідженні політичної діяльності суспільства;
  • аналізувати проблему колективного надання суспільних благ;
  • виокремлювати моделі інституціональної організації суспільної взаємодії;
  • розглядати результати процесу прийняття політичних рішень у термінах структурно-детермінованої рівноваги;
  • співставляти особливі аспекти діяльності різних категорій суб’єктів прийняття політичних рішень, що формують економічну політику;
  • розуміти політичний механізм прийняття макроекономічних рішень;
  • оцінювати величину трансакційних витрат, що виникають у процесі прийняття рішень органами державної влади;
  • обґрунтовувати вибір методів голосування та інших політичних механізмів, які б сприяли відображенню інтересів як суспільства в цілому, так і окремих громадян;
  • застосовувати нормативні принципи конституції економічної політики;
  • досліджувати економічні та політичні рішення в їх взаємозв’язку.
Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету