Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління людським капіталом

Мета дисципліни: формування у студентів теоретичної бази та прикладного інструментарію для управління (на рівні підприємства) і регулювання (на рівні суспільства) процесів формування, розподілу, використання й відшкодування людського капіталу.

Завдання дисципліни:

  • теоретичне пояснення сучасних зрушень в змісті й характері праці, тенденцій перерозподілу трудомісткості суспільного продукту між кваліфікаційними групами, рушійних сил оновлення процедур і норм в сфері управління працею на підприємствах та регулювання відтворення кваліфікаційного рівня населення;
  • опанування студентами процедур підготовки і прийняття управлінських рішень щодо управління відтворенням і використанням людського капіталу та моніторингу наслідків таких рішень на рівні організації й суспільства.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • встановлювати зв’язок між обсягами, структурою, процедурами освоєння інвестицій в людський капітал й характеристиками результативності праці на рівні організації й суспільства;
  • визначати резерви підвищення суспільної ефективності використання ресурсних та інституціональних факторів накопичення людського капіталу;
  • передбачати наслідки зрушень в ресурсному та інституціональному забезпеченні процесів відтворення людського капіталу.

Обсяг курсу: 4 кредити.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Управління людським капіталом 6501 (27.8 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Управління людським капіталом»07 Листопада 2017 р.
  • Управління людським капіталом (220 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни«Управління людським капіталом»07 Листопада 2017 р.