Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Національна економіка (К-ра Політичної економії)

Мета дисципліни: аналіз закономірностей та особливостей функціонування національної економіки порівняно з економіками інших країн.

Завдання дисципліни: розкрити загальне та особливе в національній економічній системі, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку, функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у світове господарство.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент знатиме:

  • теоретичні засади дослідження національної економіки;
  • характеристику потенціалу національної економіки та її інституціональні фактори;
  • державне регулювання національної економіки;
  • планування, прогнозування та програмування національної економіки;
  • джерела та фактори економічного зростання в національній економіці та інституціональні форми її інтеграції у світове господарство.
Остання редакція: 01.11.17

Публікаціі з предмету

  • Національна економіка 5 кр, 6501 (222.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Національна економіка»07 Листопада 2017 р.
  • Національна економіка 6501 (24.9 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Національна економіка»07 Листопада 2017 р.
  • Національна економіка 4 кр, 6Е01 (69.1 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Національна економіка»ка»  07 Листопада 2017 р.