Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи економічної науки

Мета науки: ознайомлення студентів з основними проблемами сучасної економічної науки, її провідними складовими і тенденціями розвитку; систематизувати знання щодо сутності і закономірностей функціонування економічних систем з позиції сучасних досягнень економічної науки.

Завдання науки: наукове обґрунтування сутності економіки та економічної діяльності як об’єкта  і предмета дисципліни; розкриття закономірностей розвитку економічної системи та економічної діяльності, які наповнюються якісно новим змістом в постіндустріальному суспільстві.

Після опанування курсу «Основи економічної науки» студент  повинен знати:

 • основну проблематику досліджень сучасної економічної науки;
 • сучасну структуризацію економічної науки;
 • зміст економічної системи та її основні структурні елементи ;
 • закони зростання і розвитку економіки;
 • роль і місце економічної діяльності в розвитку суспільного виробництва;
 • види економічної діяльності;
 • зміст категорії «капітал» та його сучасні форми;
 • сутність і функції ринку та його закони.

Дисципліна формує базові економічні знання студентів, необхідні їм при вивченні інших економічних дисциплін.

Обсяг курсу: 5 кредитів.

Остання редакція: 28.02.16

Публікаціі з предмету

 • Основи економічної науки (741 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Основи економічної науки»07 Листопада 2017 р.
 • Основи економічної науки (28.4 KB)паспорт з науки «Основи економічної  науки». Дисципліна бакалаврського рівня.07 Листопада 2017 р.
 • Основи економічної науки (Курсова) (39.1 KB)методичні матеріали щодо написання курсової роботи з дисципліни «Основи економічної науки»01 Листопада 2017 р.