Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Спеціальний семінар по К. Марксу та А. Маршаллу

Мета науки: ознайомлення студентів з основами методології теоретичних досліджень Маркса і Маршалла, поглиблення знань щодо законів функціонування капіталістичної економіки, а також фундаментальних основ її функціонування за умов ринкової організації.

Завдання науки: формування у студентів методологічних знань про способи теоретичних досліджень та методи обґрунтування концептуальних гіпотез і теорем на основі аналізу робіт Маркса та Маршалла.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент знатиме:

  • основну проблематику досліджень Маркса та Маршалла;
  • процес виробництва капіталу, його кругооборот та відтворення за Марксом;
  • онтологію капіталістичного виробництва за Марксом;
  • методологічні принципи дослідження соціально-економічних процесів;
  • роль і місце економічної діяльності в розвитку суспільного виробництва;
  • методологічні принципи неокласичного аналізу;
  • сутність і функції ринку та його закони, принципи розподілу національного доходу;
  • як використовувати набуті знання та уміння при викладанні дисциплін економічного профілю.

Обсяг курсу: 5 кредитів.

Остання редакція: 17.03.16

Публікаціі з предмету