Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціально-економічна безпека

Мета дисципліни: сформувати у студентів комплексне розуміння закономірностей, основних складових, змісту і форм динаміки соціально-економічної безпеки сучасного суспільства.

Завдання дисципліни: обґрунтувати та забезпечити розуміння студентами теоретико-методологічних основ процесів формування та гарантування соціально-економічної безпеки в життєдіяльності людей; розкрити місце і роль соціально-економічної безпеки в контексті формування сучасної соціально орієнтованої економіки; надати студентам можливість засвоїти найперспективніші тенденції і напрями гарантування соціально-економічної безпеки.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

  • розкрити відмінності дослідження стану економіки та окремих її сфер, галузей, суб’єктів у контексті безпеки від традиційного галузевого або макроекономічного аналізу;
  • інтерпретувати характер визначальних тенденцій і закономірностей щодо організації, функціонування системи забезпечення соціально-економічної безпеки та аналізувати притаманну їй динаміку індикаторів, показників, загроз та ризиків;
  • ідентифікувати основні загрози в окремих сферах економіки та оцінити ступінь їх впливу;
  • оцінити рівень соціально-економічної безпеки певного суб’єкта, сфери, галузі за допомогою сучасних методик;
  • показати специфіку проблеми гарантування соціально-економічної безпеки в умовах ринкової трансформації в Україні.
Остання редакція: 17.03.16

Публікаціі з предмету

  • Соціально-економічна безпека (76.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Соціально-економічна безпека»07 Листопада 2017 р.
  • Соціально-економічна безпека (334.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Соціально-економічна безпека»07 Листопада 2017 р.
  • Соціально-економічна безпека (74 KB)з навчальної дисципліни «Соціально-економічна безпека». Дисципліна бакалаврського рівня.06 Листопада 2015 р.
  • Соціально-економічна безпека (381 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Національні моделі економічних систем»09 Вересня 2015 р.