Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Теорія і практика суспільного вибору

Мета дисципліни: наукове обґрунтування предмета засвоєння студентами зв’язків та залежностей між економікою й політикою, спрямованих на зростання добробуту людей на основі сталого розвитку економічної та соціальної сфер.

Завдання дисципліни: наукове обґрунтування предмета «Теорії і практики суспільного вибору» передумови її появи, функції та форми прояву, дослідження змісту суспільного вибору в умовах прямої і представницької демократії, розкриття сутності моделі політичного ділового циклу і можливості застосування її в Україні.

Студенти, які опанують цей курс, зможуть:

  • аргументувати необхідність поєднання економічних і політичних сфер в процесі прийняття раціональних рішень;
  • аналізувати сучасні політичні системи;
  • порівнювати переваги та недоліки суспільного вибору в умовах прямої й представницької демократій;
  • розкривати сутність політичної конкуренції та основних типів політичних партій і їх роль в прийняті економічних рішень;
  • аналізувати сучасні проблеми які виникають у сфері прийняття політичних рішень: лобізм, пошук політичної ренти, логролінг тощо і їх вплив на розвиток економічних процесів.

Обсяг курсу: 5 кредитів.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету