Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціальна економіка

Мета дисципліни: засвоєння студентами зв’язків та залежності між людиною та економікою, спрямованих на зростання добробуту людей на основі сталого розвитку економічної та соціальної сфер. 

Завдання дисципліни: вивчити функції соціальної економіки, її предмет та методи аналізу; показати об’єктивну необхідність соціалізації економіки та її соціально-економічний потенціал; розкрити основні риси моделі соціально-орієнтованого ринкового господарства. виділити та показати провідні складові соціальної економіки: власність та механізм координації.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент знатиме:

  • історичні передумови, етапи і форми гуманізації та соціалізації економічного розвитку протягом ХХ – початку ХХІ століття;
  • основні критерії, показники та моделі соціалізації економіки;
  • сутність, завдання, основні форми та інструменти соціальної політики;
  • місце трудових відносин у суспільному відтворенні;
  • роль основних суб’єктів (акторів, інститутів) у процесі соціалізації економіки;
  • структуру та роль галузей соціальної сфери у задоволенні потреб населення;
  • основні чинники соціальної безпеки України.
Остання редакція: 17.03.16

Публікаціі з предмету

  • Соціальна економіка (105 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліна «Соціальна економіка»07 Листопада 2017 р.
  • Соціальна економіка (86 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Соціальна економіка»07 Листопада 2017 р.