Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стратегія підприємства (каф. Стратегії підприємств)

Мета науки: формування у студентів уявлення про теоретичні засади стратегічного планування, а також оволодіння навичками та інструментарієм стратегічного аналізу і формування  стратегій підприємства.

Завдання науки: освоєння інструментарію розробки стратегій підприємства і вибору стратегічних альтернатив; розвиток навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату курсу; оволодіння методом кейс-аналізу, навичками аналітичного обґрунтування вирішення стратегічних проблем.

Результати навчання. За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • проводити стратегічну сегментацію підприємства;
  • визначати фактори, які впливають на конкурентне становище підприємства;
  • формулювати місію та цілі підприємства, аналізувати їх;
  • встановлювати взаємозв’язки між внутрішніми можливостями та конкурентним становищем підприємства;
  • формулювати загальнокорпоративну та конкурентні стратегії підприємства;
  • порівнювати стратегічні альтернативи та обґрунтовувати вибір кращої з них.
Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету